Välj en sida

Svensk Scenkonst representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Under sina första tre år genomförde Ulrika en av scenkonstens mest efterlängtade och största förändring i nutid; att få det gamla PISA-pensionssystemet, som man arbetat mot i 18 år, skrotat. PISA-lösningen var uppenbart orättvis, otydlig och omodern. I dess ställe skulle ett rättvist, rimligt och förutsägbart pensionssystem för branschens konstnärer skapas. Det tog tre år och ett regeringsskifte, trots dåvarande kulturminister Lena Adehlson Liljeroths förträffliga ansträngingar,  men 2014 tecknade arbetsgivar- och arbetstagarparterna avtal och SOK, Scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsstiftelse, bildades. Andra uppgifter innebar att

* lyfta branschdelen och stärka SvS varumärke
* ta fram ett nytt visionsprogram
* modernisera och positionera Svensk Scenkonst i samhällsdebatten
* utveckla SvS plats under Almedalsveckan
* skapa nationella, biennala eller årliga konferenser för dans och musik
* särskilt lyfta angelägna och aktuella teman som mångfald och jämställdhet
* utveckla rapporter kring finansiering, EU-påverkan, kultursamverkansmodellen, regionaliseringstrenden m.m.

Rapporter för den nyfikne att ta del av: 
”Villkorad existens. Politik och konsekvens” maj 2013,
”Internationellt kulturutbyte inom scenkonsten” maj 2013,
”Kompetensintregration” 2015 och 2016,
”Klokboken” mars 2016, 
”Från länsmusik till regional musik” maj 2016,
”Ett plus ett blir tre” samarbete med Visita maj 2016.

Tillbaka till Ulrikas CV