Välj en sida

Ulrika har oavslutade universitetsstudier med 40 p Ekonomisk historia, 20 p Teatervetenskap, 10 p Engelska på Stockholm universitet, Poppius journalistutbildning inriktning Dagspress, diverse fortlöpande branschrelaterade utbildningar, IFL företagets ekonomi och UGL.

Under 2005-2006 gick hon FLIK-K, Teaterförbundets och Svensk Scenkonsts gemensamma mentor- och ledarskapsutbildning för kvinnligt ledarskap inom scenkonsten. Ulrika konverserar flytande på engelska och tyska och gör sig förstådd på franska, men modererar endast på svenska och engelska. Ulrika har stor erfarenhet av styrelseuppdrag. Som VD för Svensk Scenkonst satt hon ledamot och ordförande i SOK-stiftelsen och Teaterunionen (nu Scensverige), ledamot i TRS trygghetsråd och alla tre scenkonstallianser. Ulrika var också styrelseledamot i Executive Committé, PEARLE, Bryssel, en intresseorganisation för Europas alla arbetsgivarorganisationer inom scenkonsten. Därutöver deltog hon i diverse arbets- och samverkansgrupper (avtals- och branschrelaterade) på tema mångfald, jämställdhet, kompetensutveckling, digitalisering, kultursamverkansmodellen, arbetsgivarstrategiska frågor och pensionsfrågor. Inom ramen för Svensk Scenkonst var hon med att starta Sextetten, en intressegrupp för VD:ar inom AG-organisationer utanför Svenskt Näringsliv.

Vice ordförande och ledamot i Katarina Norra Skolas skolstyrelse 2007-2009, kassör i Enskede Ridskolas styrelse 2007, startade Svensk Scenkonsts ”Nätverk för producenter” 2007. Under två år var hon god man för ensamkommande flyktingbarn och samtidigt ordförande i STIF (Sveriges teater- musik- och dansinformatörers förening) 2005-2007 och del i Dramatens mångfald- och jämställdhetsgrupp 2007. Under åren 2012 – 2017 drev Ulrika med Jan Broman, Fotografiska, Agneta Villman, Maximteatern, Åsa Hultman, entreprenör, Anna Cokorilo, projektledning & egenföretagare samt Fredrik Andersson, Millton Lab stiftelsen MEDEA scenkonstpris.

Tillbaka till Ulrikas CV