Arkiv

Teater, film, dans och mycket mer – allt detta har Scenit varit med och skapat. Arkivet är inte en plats där projekt dör, det är mycket möjligt att du kommer att se något av dessa projekt igen.

20232022202120201994-2002

Oktober 2023

Baltic Sea Film Festival

I år hölls festivalen som har fokus på den blomstrande filmindustrin i länderna runt Östersjön, på Klarabiografen i Stockholm. Totalt visades åtta filmer som belyser vår regionala identitet och förhoppningsvis ökade nyfikenheten på våra grannar runt Östersjön. 

Juli 2022

Kalbjärga Film- och Kulturfestival

Festivalen var inte bara en visning av filmer utan en möjlighet att utforska konstens utveckling över tid. Filmurvalet kretsade kring stora teman som valet som hölls under hösten, klimatförändringar och osäkerheten om framtiden.

14/8 – 12/9 2021

Dra åt skogen Margot!

Pjäsen hölls utomhus vid en stor ek utanför Rosendals trägårdar. Rolig, tragikomisk, deppig dystopi om när allt som storstadsmänniskan känner till upphör att existera. 

19/11/2020 – 18/11/2021

Kohlhaas!

Den grymma sannsagan om hur den gode samhällsmedborgaren Kohlhaas, etablerad hästhandlare, familjefar och äkta make, råkar ut för en oförrätt som förändrar hans och familjens liv. Pjäsen hölls på Teater Giljotin. 

2019 – 2020

Under construction