Flash: Chrissie Faniadis blir Transits nya verksamhetsledare.

1 JULI 2024 FLASH
VERKSAMHETSLEDARE FÖR TRANSIT KULTURINKUBATOR KLAR

Delar av styrelsen för Transit har haft ett intensivt och spännande uppdrag denna vår och försommar. Efter flera förtjänstfulla år beslutade vår verksamhetsledare sig för att ge mer plats åt det egna konstnärliga arbetet. Annonsen som vi lade ut om tjänsten fick stort gensvar och ansökningar strömmade in i mängd. Därmed blev detta också som ett lackmustest på hur omgivande bransch uppfattar Transit. Vår organisation känner sig mycket bekräftad. Alla ansökningar gick nogsamt igenom, ett icke oväsentligt antal sökande kallades till intervju under de mest intensiva vårveckorna, några till ytterligare fördjupande möten.
Nu har styrelsen beslutat att Chrissie Faniadis blir Transits nya verksamhetsledare.

Chrissie Faniadis är en erfaren ledare inom kultursektorn, som driver konsultbolaget Eunia sedan 2011. Med masterexamina i avancerade politiska och administrativa studier från Europakollegiet samt Broadcast and Film Management från Bournemouth Screen Academy, kombinerar hon akademisk spetskompetens med praktisk erfarenhet. Chrissie är specialiserad på EU-politik och kompetensutveckling för konst- och kultursektorn och har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och projekt både i Sverige och internationellt. Hon är en engagerande talare och moderator, och är återkommande gästföreläsare, bl.a. i Lund, Stockholm och på Nätverkstan. Chrissie är styrelseledamot i Kungliga Operan och ordförande för Amfi, samt tidigare rådgivare till European Cultural Foundation. Hon har även varit verksamhetsledare för Riksteatern Skåne och chef för Malmö stads europeiska kulturhuvudstadssatsning.

Vi har det stora nöjet att med start den 3 september hälsa Chrissie varmt välkommen till Transits arbetsplats i Konstfacks lokaler vid Telefonplan. Här arbetar till hösten tre personer med att fortsatt skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för upp till 27 konstnärer som ges möjlighet att under två år dels ha just en arbetsplats med kollegor när så önskas, men också stöd, coaching och olika utbildningar under året. 

Vi påminner om att i höst är det dags igen att ansöka om arbetsplats hos oss. Ansökan är öppen 20 aug – 16 sep. Information på Transits hemsida https://transitsthlm.se/ 

Foto av Chrissie Faniadis: Bodil Bergman Hughes

Chrissies egna ord inför uppdraget som Verksamhetsledare
Det är en ära att få förtroendet att leda Transit! Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med ett duktigt team för att främja kreativitet och innovation inom kultursektorn. Det är en spännande möjlighet att bidra till Transits arbete med att stödja och utveckla kulturentreprenörer, och jag ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans.