Välj en sida

Ganska omedelbart flyttade företaget till Wallingatan för en kortare period, då Johan Etzler på Kulturförvaltningen 1994 upplät ett litet kontor på St:Eriksplan mot att Scenit skötte uthyrning av teaterlokalen (fd Teater Nio, fd Teater Aurora, sedemera matbutik).

Kärnan av personer på Scenit var bland andra Lena Uhlander, Maria Lacey, Maria Sonesson och Cais-Marie Björnlod. Scenit var ett årtionde före med att introducera begreppet ”snäll” på arbetsplatsen, hade som mål att vara en feministik plattform att verka ifrån och att ge kvinnor stöd och coachning i produktions- och projektledningsprocesser.

På St:Eriksplan producerades bland annat Emil Graffmans ”Brott och Brott” som också fick representera Stockholm under ArtGenda 96 i Köpenhamn. Det blev den sista föreställningen som spelades på ABC Theatret där innan den stängdes för gott.
1994 bildades på Teater Plaza Grupp 98 med Thorsten Flinck, Charlotta Larsson, Kristina Lugn, Stefan Jarl, Stig Larsson och Lena Nilsson med flera namnkunniga i styrelse och på teatern. Scenit producerade, där första uppsättningen blev ”Tre Systrar” med bla Charlotta Larsson, Per Eggers och Michael Persbrandt i ensemblen.
År 1997 hade Scenit flyttat in i Lennart Hammars lokaler på Drottninggatan.

Under mer än sju år hann många kvinnor arbeta på Scenit, och en stor mängd projekt och produktioner realiseras

Målet för Scenit Produktion AB var att effektivisera produktionsprocessen och skapa bättre ekonomiska förutsättningar och erbjöd organisationer, grupper och företag projektledning, administration och marknadsföring för kultursatsningar och processer som det institutionsinternt eller i gruppen saknades resurser för. Scenit Produktion AB var en plantskola för kvinnligt produktionsskap och en plats för kvinnor att stötta varandra och utvecklas tillsammans, genom egna projekt.

Tillbaka till Scenits historia