Omvandlar kulturella visioner till verklighet genom expertis inom produktions- och projektledning inom scenkonst och film.

SCENIT PRODUKTION

Ulrika Skoog Holmgaard

Ulrika Skoog Holmgaard är en erfaren svensk producent och projektledare inom kultur som 2019/2020 återstartade sitt företag Scenit Produktion. Ulrika startade 1991 som marknads- och försäljningschef för Wallmans Nöjen AB. 1994 grundades Grupp 98 under konstnärlig ledning av Thorsten Flinck på Teater Plaza, samtidigt som Scenit Produktion blev hjärta och hem för det fria kulturlivet i Stockholm under nästan ett decennium. Ett stort uppdrag 1999 var att projektleda och producera Kinneviks/MTG:s millenniefirande i Gamla  stan;  ”De kulturhistoriska dagarna”.
2000 rekryterades hon till Dramaten för att skapa Nya Elverket, som invigdes 2003. Dessförinnan producerade hon en av Dramatens största succéer, “Romeo & Julia”, med Cirkus Cirkör. Mellan 2008-2011 var hon kulturråd vid Sveriges ambassad i Berlin där hon bla producerade Correct me if I'm critical, ett stort konstprojekt, och Sveriges EU-ordförandeskap i juni 2009 på ambassadens område, med 11 000 besökare under en helg på öppet hus på ambassadområdet.
Mellan 2011-2016 var Ulrika VD för Svensk Scenkonst. Under hennes ledning löste Svensk Scenkonst en nästan 20-årig strid för ett nytt och bättre pensionsystem för Sveriges scenkonstnärer; SOK: Stiftelsen för omställning och karriärväxling. Under 2017-2019 var hon samordningschef för Folkets Hus och Parkers biografer, då hon bestämde sig för att återuppta Scenit. Med anledning av pandemin arbetade Ulrika 2020-2021 som huvudhandläggare för Krisstöden vid Kulturrådet. Sedan maj 2022 har hon ett halvtidsuppdrag som producent på ärorika Orionteatern på Södermalm, Stockholm.
2019-2020, lagom till pandemins utbrott, återtog Ulrika sitt företag Scenit Produktion. Trots Covid-19 lyckades Scenit genomföra närmare en handfull framgångsrika produktioner, i samverkan med ett flertal betydande konstnärer och konstellationer.
Mellan 2023-2026 ingår Ulrika Skoog Holmgaard i referensgruppen för SamKultur Sörmland under dess kulturplansperiod. Ulrika har även uppdrag att under perioden vara bollplank till ledningen för den regionala kulturverksamheten i Sörmland. www.regionsormland.se

Med start 2024 arbetar Scenit utöver projekten presenterade under Aktuellt, tillsammans med Doobik Kultur & Event för att skapa samband och utbyte av professionella verk på centrala orter med någon form av scen, i hela Sörmland och för en målgrupp med bredd.

Ulrika är ordförande i föreningen Teater Tre i Stockholm, i inkubatorsorganisationen Transit i  Konstfacks lokaler vid Telefonplan, samt stiftelsen Michael Nyqvist Foundation som delar ut pris till scenkonstaktörer runt Michaels födelsedag, 8 november.

 

SCENIT PRODUKTION

Tillsammans skapar vi kreativa projektteam och navigerar genom hela projektet, från idé till publikupplevelse.

Om Scenit

Scenit Produktion AB startades av Ulrika Skoog Holmgaard 1994 som Stockholms första produktionsbolag för fria grupper med fokus på framför allt scenkonst.

Scenit Produktion AB genomförde under 1994-2001 uppdrag främst i Stockholm, som ungdomssatsningen ”Lava” på Kulturhuset och ”Backstage” på Stadsteatern. Tillsammans med Thorsten Flinck och bland andra Charlotta Larsson startade Scenit Produktion AB frigruppen Grupp 98 på Teater Plaza vid Odenplan (sedan länge nedlagd och omgjord till privat lyxlägenhet).

Scenit projektledde K98:s infocenter, Union des theatres de l´Europe (UTE) stora gästspel på Dramaten 1998, producerade ”De kulturhistoriska dagarna i Gamla Stan”.

SCENIT

PRODUKTION

Är engagerade i

Teater Tre

Mikael Nyqvist Foundation 

Transit kulturinkubator

Orionteatern