SCENIT PRODUKTION

Omvandlar kulturella visioner till verklighet genom expertis inom produktions- och projektledning inom scenkonst och film.

“Cutting edge scenkonst av både flerhundraårigt och nyskrivet material som tematiskt rör sig över hela samhället.”
-Scenkonstportalen

FRÅN IDÉ TILL PUBLIKUPPLEVELSE