Välj en sida

Scenit Produktion AB

  • erbjuder produktions- och projektledning med fokus på kultur i allmänhet och scenkonst och film i synnerhet.
  • skapar team för projekt allt efter behov och omfattning i tid och rum.
  • åtar sig projekt-, produktions- och processuppdrag

 

Ulrika Skoog Holmgaard, VD

  • har mångårig erfarenhet från produktions- och projektledning såväl i Sverige som internationellt.
  • åtar sig modereringsuppdrag på svenska och engelska.
  • välkomnar styrelseuppdrag.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin