Hatet mot det heliga

Nåejtie Duedtie på Nordiska museet den 12 november 2022. Under ett fullsatt halvdagseminarium bjöd Ola Stinnerbom Produktion och Scenit Produktion in till ett seminarium med titeln Hatet mot det heliga, om den förbjudna och bortglömda nåjdkulturen som Ola arbetat med i många år. Dagen var ett led i Olas arbete med att skapa en sydsamisk nåjdutställning. Inbjudna gäster var Lars Henrik Blind (som berättade om den samiska nåjdjojken), Ylva Gustafsson, sydsamisk scenkonstartist som berättade om den sydsamiska trumman. En annan sydsamisk konstnär var jojkartisten Sara Ajnnak. Maoriprinsessan Erena Rhöse introducerade de magiska krafternas funktion. Ola Stinnerbom spelade på Gievrie  (sydsamiska för trumma) tillsammans med musikern Jakop Janssønn. En eminent panel bestående av Erik Norberg, Saemien sijte, Lulesamiska mångkonstnären Nik Märak och nämnde Jakop Janssønn diskuterade det samiska i svensk historia, följt av frågor från det fullsatta auditoriumet Samlingssalen. Läs mer om tema och halvdag på Stinnerbom Production webbplats.

Medverkande

Konstnärligt ansvarig: Ola Stinnerbom                 Producent: Ulrika Skoog Holmgaard

Scenit

Stinnerbom Production och Scenit Produktion.

Schema

13.00-13.10 Inledning och välkomna 

Ola Stinnerbom, artist och scenkonstnär, sameslöjdare: projektägare tillsammans med
Ulrika Skoog Holmgaard, producent, projektägare

13.10-13.35 Föredrag:  Sydsamiska nåjdslöjden – NÅEJTIE DUEDTIE  

Ola Stinnerbom berättar om den förbjudna och bortglömda nåjdkulturen – för första gången. Aldrig tidigare har någon benämnt nåjdens heliga föremål som slöjd eller konst i egen sak. I år är det 300 år sedan som Sverige uttalade sin dom mot det samiska folket; 1722 skrevs diktatet som pekade ut samer som trollfolk, kunniga inom andebesvärjelser och trollkonst. En händelse som för alltid satt sin prägel på det fortsatta samiska kulturlivet och relationen samiskt – svenskt. Men är det oåterkalleligt så? 

 

13.35-13.45 Jojk och samisk trumma

Ola Stinnerbom  jojk, dans och trumma  

 

13.50-14.10 Den sydsamiska trumman, Gievrien

Ylva Gustafsson, sydsamisk scenkonstartist, samtalar med Ola Stinnerbom om den sydsamiska

trumman i relation till Nåjdslöjden

14.10-14.40                   —– Fika—– 


14.40-15.00 Sydsamisk jojk

Ylva Gustafsson
Sara Ajnnak SJUK sydsamisk jojkartist Nyss hemkommen från en USA- och kanadaturné är Sara Ajnnak mer aktuell än någonsin. 2021 fick Sara SKAPS utmärkelse Gränsbrytarpris. Hon kommer att berätta om sin syn och dagens syn på nåjdkonsten och nåjdslöjden.

15.05-15.25 Informant om Nåjdjojken

Lars-Henrik Blind Nordsamisk jojkare och traditionsbärare berättar om den samiska nåjdjojken, hur den såg ut och vilken funktion den hade.


15.30-15.50 Maoriprinsessa och schaman om de magiska krafterna

Erena Rhöse är dotter till en kvinnlig överhövding från Nya Zeelands urbefolkning. Hon hade mediala gåvor redan som liten och fick en traditionell maorisk uppfostran till medicinkvinna/shaman. Hör Erena berätta om de magiska krafterna i relation till vårt moderna samhälle. Hur ser den uråldriga kunskapen ut idag? Är det någon likhet med den samiska kulturens krafter och magi?15.50-16.20 Panelsamtal

Panelen består av: Erik Norberg Saemien Sijte, Snåsa Norge. Ylva Gustafsson sydsamiska scenkonstartist. Nik 

Märak Lulesamisk mångkonstnär, Jakop Janssønn Musiker Kompositör, Tromsö Norge.

Samtalsledare Ola Stinnerbom


16.20-16.50 Frågestund och avrundning

Sponsorer