Nåejtie Dudtie

Dansen, jojken, trumman är de tre förkoloniala samiska kulturyttringarna, tystade av kolonialt förtryck och rasutrotning under 300 år, och självklara nämnare, som tillsammans med sitt eget hantverk presenteras i den sydsamiska slöjdutställningen Nåejtie Duedtie som Stinnerbom Production och Scenit Produktion AB arbetar med.
Nåejtie Duedtie – där spår och fynd av äldre samiska föremål möter nyskapande, nytt hantverk baserat på äldre traditioner. Den samiska synen, att tiden inte går…, präglar hela utställningen. Nåejtie, som betyder stigfinnare, utgår från det förflutna, möter nuet och blickar in i framtiden.

Foto: Pelle Pellesson
Medverkande

Ola Stinnerbom

Scenit

Stinnerbom Production och Scenit Produktion.