Peter: Tid

Urpremiär 31 augusti

Urpremiär 31 augusti på Orionteatern i samarbete med Ensembleverket. Efter Dmitri Plax bok Peter. Tid.

Uppsättningen bygger på författaren Dmitri Plax bok PETER TID i vilken han skildrar tiden närmast
efter det att hans 16-årige son Peter Plax mördades av en jämnårig kamrat 2019.

Mordet framstod som i hög grad obegripligt för anhöriga, inte minst för det att det var en god vän till
Peter som utförde mordet överlagt och planerat och utan synbar anledning. Mördaren till och med
beklagade under rättegången att det blev just Peter eftersom han ”gillade honom”.
Boken, som är på 600 sidor, har kortats ned till en 40 sidor lång monolog av Jacob Hirdwall och
framförs av skådepelaren Andreas Liljeholm.

Det är Ensembleverket och Scenit Produktion som producerar i samarbete med Orionteatern.

Kompositören Kent Olofsson står för musiken och solist/körpartier som ramar in monologen i
samarbete med Vokalharmonin under ledning av dirigent Fredrik Malmberg. Stöd för körens
medverkan är säkrad genom stöd från Konstnärsnämnden. I huvudrollen: Andreas Liljeholm. Två
pianister medverkar samt Vokalharmonin (d v s 12 professionella solister).

Manus & regi Jacob Hirdwall, 

Biljetter